JEDNOLITOFRONTOWA PLATFORMA KOMUNISTYCZNA


zachęca do kontaktu i współpracy wszystkie osoby, którym bliskie są ideały komunizmu.


Nie ma znaczenia przynależność organizacyjna (lub jej brak), wiek, miejsce zamieszkania, płeć, pochodzenie społeczne itd.

Ważny jest wspólnie podzielany cel i wspólne ku niemu dążenie.

Kontakt: kontakt@komunistyczna.org.pl